ติดต่อเราบริษัท  ไพศาล  เฟอร์นิเจอร์  ๖๘๕๙  จำกัด PAISAN  FURNITURE  6859  Co.,Ltd.
เลขที่  59/1  หมู่  8  ตำบลในคลองบางปลากด  อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ  10290
Tel.  02 – 816 – 2519  Fax. 02 – 816 – 1441  E – mail.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  0115559013292

Contact US

บริษัท  ไพศาล  เฟอร์นิเจอร์  ๖๘๕๙ จำกัด
PAISAN  FURNITURE  6859  Co.,Ltd.

เลขที่  59/1  หมู่  8  ตำบลในคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์  จังหวัดสมุทรปราการ 10290
Tel.  02-816-2519  Fax. 02-816-1441
E-mail :  Paisan.59decor@gmail.com

Fanpage